paturej

Cytat

"Ignorantia legis non excusat" 

Zasady Współpracy

Kancelaria nie świadczy usług prawnych bez wynagrodzenia i podjęcie przez Kancelarię doradztwa prawnego może nastąpić jedynie po ustaleniu wynagrodzenia za świadczone usługi. Za świadczone przez nas usługi nasi Klienci ponoszą opłaty zgodnie ze stawkami wynikającymi z zawartych z Nimi umów.