paturej

Cytat:

"Ignorantia legis non excusat"

Specjalizacje

Zapewniamy pełną, bieżącą obsługę prawną przedsiębiorców w zakresie:

  • prawa cywilnego
  • prawa spółek handlowych
  • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
  • prawa własności intelektualnej
  • prawa ochrony konkurencji i konsumentów oraz prawa nieuczciwej konkurencji
  • prawa podatkowego i finansowego
  • prawa zamówień publicznych
  • prawa Unii Europejskiej